Terug naar Nederland.
Rondjes door de Kempen.

logo


De rode stippen op de kaart hiernaast geven steden, dorpen en gehuchten aan, waar foto's zijn gemaakt van de middelpunten van die gemeenschappen in de Kempen.
Water- en windmolens zijn eveneens gefotografeerd èn diverse beeldjes. Deze laatsten geven op een heel aparte wijze weer, wat er in de Kempen leeft. Waar men trots op is en wat men belangrijk vindt. Klik met de linkermuistoets op zo'n rode punt om erheen te gaan.
logo