Noordzee
1e dag

Mei 2016.
Via Waarneming.nl wordt ik geattendeerd op een zeereis van enkele dagen van Zeeland naar Schotland. Met uiteraard het spotten van vogels en zeezoogdieren als hoofdthema.

Feitelijk is het een reis die door gaat naar Spitsbergen. Omdat een deel van de cruisegasten pas in Aberdeen (Schotland dus) opstappen, ging dit deel over de Noordzee in de uiitverkoop.

De wordt een voor mij heel bijzondere reis. Heerlijk is het om op stap te zijn met mensen die nog gekker van vogels zijn èn er meer verstand van hebben dan ik.

Het levert mij slechts één "nieuwe" vogelsoort op voor mijn foto-afstreeplijst: Rotgans, maar de Alken, Zeekoeten, Drieteenmeeuwen, Jan-van-genten en Noordse stormvogels spreken minstens evenveel aan. Helaas zie ik te slecht of kijk te langzaam om mee te genieten van de Blauwe vinvis (ver weg), de dolfijnen en ben ik te laat voor de Vorkstaartstomvogel.

Klik op het pijltje rechts boven om naar de 1e diaserie te gaan.