Cambodja
vlagwereldboldag
stad
datum
59
Phnom Penh
24-10-2008
61
Choeung Ek
26-10-2008
62
Siem Reap
27-10-2008
66
Battambang
31-10-2008
67
Bai Laem
1-11-2008